Відділення французької мови як другої іноземної

5 курс французький

Зразок україномовної статті для реферування

Зразок франкомовної статті для реферування

Критерії оцінки

Орієнтовна тематика

Рекомендовані джерела 

4 курс французький

Зразок МКР 

ЛІТЕРАТУРА 

ОЦІНЮВАННЯ 

ТЕМАТИКА КУРСУ 

3 курс французький практика

Зразок екзаменаціїних ситуацій для перекладу і розвитку мовлення

Зразок модульної роботи

Орієнтовна тематика

Рекомендовані джерела

Система оцінювання результатів навчання студентів

3 курс французький переклад

критерії

література

мкр

тематика

2 курс французький

критерії оцінювання

мкр

список літератури

тематика

1 курс французький

Використана література

Зразок МКР

Критерії оцінювання

Тематика курсу (І-ІІ семестр)

Французька мова 4 курс

Зразок МКР 

ЛІТЕРАТУРА 

ОЦІНЮВАННЯ 

ТЕМАТИКА КУРСУ 

ПКП 4 курс

зразок МКР ПКП

Література ПКП

ОЦІНЮВАННЯ ПКП

тематика ПКП

УДП 4 курс

ЛІТЕРАТУРА УДП

ОЦІНЮВАННЯ – УДП

тематика УДП