Культура усного і писемного мовлення

Іспанська мова

матеріали

Французька мова

Зразок модульної контрольної роботи

Перелік орієнтровних тем для підсумкового контролю

Плани практичних занять

Список рекомендованої літератури 

Тексти для самостійного опрацювання