Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням IT – технологій з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою

Перший (бакалаврський) рівень

ППСК_IT_I курс, друга іноземна мова (франц)

ППСК_IT_II курс, друга іноземна мова (франц)

ППСК_IT_IІI курс, друга іноземна мова (франц)

ППСК_IT_Друга іноземна (французька) мова

ППСК_IT_Історія іспанської мови

ППСК_IT_Історія лінгвістичних учень

ППСК_IT_Історія французької мови

ППСК_IT_Латинська мова

ППСК_IT_Лінгвокраїнознавство іспанської мови

ППСК_IT_Лінгвокраїнознавство французької мови

ППСК_IT_Лінгвопрагматичний аспект ділової комунікації_іспанська мова

ППСК_IT_Особливості перекладу текстів суспільно-політичного характеру

ППСК_IT_Практика усного і писемного мовлення іспанської мови 3курс

ППСК_IT_Практика усного і писемного мовлення іспанської мови 4курс

ППСК_IT_Практика усного і писемного мовлення французької мови 3курс

 

ППСК_IT_Практичний курс перекладу (французька і українська мови)

ППСК_IT_Практичний курс письмового та усного перекладу іспанської мови

ППСК_IT_Практичний курс письмового та усного перекладу французької мови

ППСК_IT_Стилістика іспанської мови

ППСК_IT_Стилістика французької мови

ППСК_IT_Теоретична граматика іспанської мови

ППСК_IT_Теоретична граматика французької мови

ППСК_IT_Теоретична фонетика іспанської мови

ППСК_IT_Теорія і практика професійно-орієнтованого перекладу з другої іноземної мови (французької)

ППСК_IT_ТПП_іспанської_мови_3_курс_залік

ППСК_IT_ТПП_французької_мови_3_курс_залік

Другий (магістерський) рівень

ППСК_IT_Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних і перекладознавчих студій

ППСК_IT_Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних та перекладознавчих студій_іспанці

ППСК_IT_Культура усного і писемного мовлення другої іноземної мови (французька)

ППСК_IT_Культура_ус_і_пис_мовл іспанської мови_1_курс_маг_іспит

ППСК_IT_Культура_ус_і_пис_мовл французької мови_1_курс_маг_іспит

ППСК_IT_Методологія сучасних лінгвістичних досліджень

ППСК_IT_Сучасні проблеми теорії тексту

ППСК_IT_Сучасні проблеми теорії тексту_іспанська мова