Судорженко Галина Петрівна

535170_626538994170831_1472413599334821927_nКандидат філологічних наук, доцент кафедри іспанської та французької філології.

У 1980 році закінчила факультет іспанської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (Національний лінгвістичний університет зі спеціальності «Іноземні мови» (дві мови).

На факультеті працює з вересня 1982 року.

У 1993-1997 роках навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов зі спеціальності 10.02.05 «Романські мови».

18 грудня 2001 року нагороджена знаком «Відмінник освіти України» на підставі Указу Президента №591/2001 від 07.09.2001р.

21 жовтня 2011 захистила кандидатську дисертацію «Синтаксична деривація в іспанській мові: структурно-семантичний і комунікативно-функціональний аспекти».

Має подяку Міністерства науки і освіти України, НАН України та Національного центру «МАН» України (наказ Міністерства науки і освіти від 9.06.2013 № 727).

Голова предметної екзаменаційної комісії  з іспанської мови та комісії з проведення співбесіди з іспанської мови (поновлення та переведення) КНЛУ.

Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:  

 • Проблеми сучасного синтаксису.
 • Когнітивна граматика.
 • Еволюційні процеси в сучасній іспанській мові.

Основні навчальні курси:

 •  Перший (бакалаврський) рівень:

Історія іспанської мови

Теоретична граматика іспанської мови

Практика усного та писемного мовлення іспанської мови

Вибрані публікації:

 1. Структурно-семантичні особливості синтаксичних дериватів із вторинною предикацією // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К.: Вид. центр КНУ  ім. Т. Г. Шевченка. Інститут філології, Логос, 2012. Вип. 21. С. 591–595.
 2. Структурні типи суміщення смислових відношень у простому реченні іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. Вип. 28. С. 392–396.
 3. Комунікативно-функціональне навантаження сполучників і сполучникових слів в організації складнопідрядного речення умови в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. Вип. 29. С. 168–173.
 4. Морфо-синтаксичні засоби маркування модальності умови-наслідку в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К.: Вид. центр КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Інститут філології, Логос, 2012. Вип. 22. С. 302–
 5. Комунікативні одиниці із псевдоумовними відношеннями в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К.: Вид. центр КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Інститут філології, Логос, 2013. Вип.  С. 403 –  408.
 6. Лінгвокомунікативні та прагматичні особливості формування відношень умови-наслідку у внутрішньому мовленні персонажів сучасного іспанського роману // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / МОН України, КНЛУ / відп. ред. Н. М. Корбозерова. Вип. 38. К.: Логос, 2017. С.  205–208.
 7. Оказіоналізми в іспанських публіцистичних текстах: утворення, семантика та функціонування // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / МОН України, КНЛУ / відп. ред. Н. М. Корбозерова. Вип. 38. 1 К.: Логос, 2017. С. 199–204. (у співавторторстві Юшко В. Є.).