Бохун Наталія Віталїївна

rptu2l1sWs0

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іспанської та французької філології.

Працює на факультеті з серпня 1999 р.

У 1999 році закінчила факультет іспанської філології Київського національного лінгвістичного університету зі спеціальності «Мова та література (іспанська та англійська мови)».

У 2002-2005 роках навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету зі спеціальності 10.02.05 «Романські мови».

14 червня 2007 року захистила кандидатську дисертацію «Мовностилістичні особливості створення портрета персонажа в іспанській художній літературі XIX-XX століть».

Автор 17 наукових праць.

 Стажування за кордоном:

Коледж Майор (літня школа Мадрида), Королівство Іспанія, 2005.

Університет Понтифісія (курси іспанської мови та літератури для іноземців), м. Саламанка, Королівство Іспанія, 2007.

Мовна школа Делібес, м. Саламанка, Королівство Іспанія, 2017.

 Викладає дисципліни:

  • Перший (бакалаврський) рівень:

Практика усного і писемного мовлення іспанської мови.основи академічного Письма.

Лексикологія.

Теорія та практика перекладу.

  •  Другий (магістерський) рівень:

Актуальні проблеми перекладознавства.

 Сфера наукових інтересів: 

  • Методика викладання іспанської мови.
  • Мовне оцінювання і тестування.
  • Проблеми забезпечення якості у вищій освіті.

 Вибрані публікації:

  1. Специфіка словесного портрета персонажа в іспанській літературі XX століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. К. 2013. Вип. С. 33–41.
  2. Портретна репрезентація персонажів в іспанських текстах доби реалізму. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. К. 2014. Вип. С. 44–54.
  3. Методика лінгвістичного аналізу портретних описів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: з6. наук. праць / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. К. 2015.  Вип.  С. 21–30.
  4. Семантика оцінних антропонімів в портретних описах персонажів (на матеріалі творів іспанських письменників XIX-XX століть) // Science and Education a New Dimension. Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2016. № 4 (24). P. 37 – 40. (The journal is listed and indexed in Index Copernicus).

 

М. Саламанка, Королівство Іспанія

М. Саламанка, Королівство Іспанія

DSC07011

М. Саламанка, Королівство Іспанія