Грабовська Наталія Борисівна

GrabovskaСтарший викладач кафедри іспанської та французької філології.

У 1982 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю “Іноземні мови (дві мови)”, диплом із відзнакою.

На факультеті працює з серпня 1982 року.

1982 – 1984 рр. – стажер-дослідник факультету іспанської мови.

1985 –  1994 рр. – викладач факультету іспанської мови.

З лютого 2009 року і дотепер викладає в Київському національному лінгвістичному університеті.

Стажування за кордоном:

Міністерство освіти та культури Королівства Іспанії, Мадрид, 2000 р. (підтвердження найвищого рівня володіння іспанською мовою як іноземною).

Сфера наукових інтересів: 

  • Проблеми стилістики тексту.
  • Лінгвокультурологія.
  • Культура мовлення.

Основні навчальні курси:

  • Перший (бакалаврський) рівень:

Стилістика іспанської мови.

Лінгвокраїнознавство.

Практика усного та писемного мовлення іспанської мови.

Вибрані публікації:

  1. Вербалізація етнокультурного компоненту у лексиці іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / М−во освіти і науки України, Київ. нац. ун−т імені Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : Логос, 2018. Вип. 33.
  2. Мовлення як спільна категорія суспільства // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11–13 квітня 2018 року. К.: Вид. центр КНЛУ, 2018.
2044

Аргентинський дім в Україні, квітень 2018 р.