Історія кафедри

Кафедра іспанської та французької філології заснована 12 березня 2011 року в результаті реорганізації кафедр французької філології та іспанської філології.

Очолює кафедру 3 10 травня 2017 року доктор філологічних наук, професор Савчук Руслана Іванівна.

Доктор філологічних наук, професор Кагановська Олена Марківна очолювала кафедру французької філології з 23 грудня 2003 р. по 9 березня 2011 р., з 9 березня 2011 р. була завідувачем кафедри романської філології КНЛУ. З 1 вересня 2015 р. по 9 травня 2017 – завідувач кафедри іспанської та французької філології КНЛУ.

Кандидат філологічних наук, професор Скробот Алла Іванівна очолювала кафедру іспанської мови з 08 грудня 2003 р. по 12 березня 2011 р.

Навчально-виховний процес забезпечують 15 осіб, з них: мають науковий ступінь докторів наук, професорів – 3, кандидатів наук, професорів – 1, кандидатів наук, доцентів – 8, кандидатів наук, старших викладачів – 1, старших викладачів – 1, викладачів – 1.

У відсотковому відношенні це складає: докторів філологічних наук – 20 %, кандидатів філологічних наук –   67 %.

Кафедра іспанської та французької філології здійснює підготовку студентів II – VІ курсів денної та заочної форм навчання.

При кафедрі діють аспірантура та докторантура.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за напрямом 10.02.05 – романські мови відповідно до колективної наукової теми «Системність одиниць романських мов; когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти» (тему затверджено вченою радою КНЛУ, протокол №9 від 17 березня 2011 року). Тему перезатверджено 04 грудня 2017 р.,  протокол №6.

За період (з 2014 по теперішній час) було захищено 2 докторські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови та 12 кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

Викладачами кафедри іспанської та французької філології були опубліковані такі науково-методичні праці: Кагановська О.М. «Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя)» Монографія; Антонюк К.П., Воєводіна О.І. Навчально-методичні матеріали «Проблеми молоді. Жорстокість та злочинність в молодіжному суспільстві» для студентів ІІІ курсу факультету романської філології; Кагановська О.М., Філоненко Н.Г. «Історія французької мови» Навчальний посібник; Кагановська О.М., Сидельникова Л.В. «Практикум з історії французької мови.» Навчальний посібник; Мостова Н.А. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Un pays merveilleux au coeur de l’Europe»; Кагановська О.М., Сидельникова Л.В. «Світ навколо нас: навчаємося самі» посібник з французької мови для самостійної роботи студентів ІІІ курсу; Сидельникова Л.В., Філоненко Н.Г. «Практикум з французької орфографії» Каратєєва Г.М., Старовойтова Х.В. «Лінгвістичні особливості ділового мовлення; Скробот А.І. «Навчальний посібник з іспанської мови для студентів І курсу»; Скробот А.І. «Навчальний посібник з фонетики іспанської мови для студентів ІІІ курсу»; Каратєєва Г. М., Мостова Н.А. «21 століття спонукає до навчання».

Підвищення кваліфікації викладачів відбувається у формі стажування в провідних вищих навчальних закладах та наукових установах спорідненого профілю, зокрема: Альянс Франсез (м. Париж, Французька Республіка), університет Кан Нормандія (Французька Республіка), Французький Інститут в Україні, Посольство Іспанії в Україні, Мовна школа Делібес, (Іспанія, Саламанка), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Мовна Академія «Местер» (Іспанія, м. Саламанка), Інститут Сервантеса (Колехіо Делібес); у формі читання лекцій: університет Кадіс (лекції із порівняльної типології іспанської й української мов й романського мовознавства).

Викладачі кафедри є членами міжнародних асоціацій  і редколегій закордонних і вітчизняних фахових видань, учасниками міжнародних проектів, зокрема: членство в Асоціації іспаністів України, Асоціації викладачів французької мови.