Аспірантура та докторантура

Третій (освітньо-науковий) рівень

При кафедрі діє аспірантура та докторантура, яка готує наукові кадри для Університету та ЗВО України.

На кафедрі навчається 3 аспіранти.

У докторантурі навчається зараз 0 особа.

Третій рік навчання (2 аспіранти)

Аспірант

Науковий керівник

     
1 Волинець Н. В. д.ф.н., проф. Попович М. М.
2 Бумар К. С. д.ф.н., проф. Філоненко Н. Г.

Перший рік навчання (1 аспірант)

Аспірант

Науковий керівник

1 Набок М. А. д.ф.н., проф. Савчук Р. І.
 

Докторант

Науковий керівник