Актуальні проблеми перекладознавства

Французька мова

Travail individuel

Методичне забезпечення з дисципліни

Зразок_МКР_актуальні проблеми перекладознавства

Теми практичних занять із нормативної дисципліни

Орієнтовні питання до заліку

Пакети завдань із дисципліни

Іспанська мова

 Орієнтовні питання до заліку

Методичне забезпечення 

МКР перекладознавства

Практичні 

самостійна робота