Інтерпретація тексту

Семінари_Інтерпретація _тексту

Орієнтовні питання до заліку_Інтерпретація

Методичне забезпечення_Філологія

Зразок_МКР_інтерпретація_тексту

travail individuel

Texte à analyser