Народна латинь

Практичні завдання до семінарських занять

Практичні завдання до залику

План лекцій

МКР з Народною латини

Екзаменаційни матеріали до заліку

Методичне забезпечення

Питання до заліку з народної латини

План семінарських занять