Атестація здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістрським) рівнем

Вимоги до кваліф_роб_маг

Атест_іспит_ісп_філол

Атест_іспит_фр_філол

Атест_іспит_фр._СО

Атест_іспит_ісп_СО