Силабуси

Перший (бакалаврський) рівень

Курс за вибором з лінгвістики Основні тенденції формування функціонально-забарвленої лексики в сучасній іспанській мові

Курсова робота з перекладознавства

Практический курс письмового та усного перекладу фр. м.

ТПП_3 курс

ТПП_4 курс_СО

Практика усного і писемного мовлення фр. мови_СО

фр_Лінгвокраїнознавство_СО

фр_Лінгвокраїнознавство_Філологія

Курсова робота з лінгвістики_філол

Перекладацька практика

Інтерпретація тексту фр. м_філологія

Особливості перекладу текстів суспільно-політичного характеру

Стилістика французької мови_освіта

Стилістика французької мови_філологія

Друга іноземна мова (французька)

Друга іноземна мова (французька)_філологія_1 курс

Практика усного та писемного мовлення СО

Практика усного та писемного мовлення філологія

Теоретична граматика фр. м

Теоретична граматика фр. м_СО

Лексикологія_філологія

Лексикологія_СО

Історія ісп мови СО

ПУіПМ СО 4 курс

Теорграматика СО

Теоретична граматика ісп

Історія ісп_філ

ПУіПМ 4 курс_філ

Лінгвокраїнознавство СО

Лінгвокраїнознавство філол

Прак_усн_писемн_мовл_ісп_СО

Практ_усн_писем_мовл_ісп_філ

Стилістика_ісп_СО

Стилістика_ісп_філ

Лексикологія_ісп_CO

Лексикологія_ісп_філол

Історія лінгвістичних вчень

Історія французької мови

Орфографія сучасної французької мови

Практика мовлення

 

Другий (магістрський) рівень

Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних и перекладацьких студій іспанської мови

Культура усного і писемного мовлення фр. м._СО

Культура усного і писемного мовлення фр. м._філологія

Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних і перекладознавчих студій фр. м_філологія

Теорія і практика професійно-оріентованого перекладу з другої іноз. м.